Tavlor på nätet och tavlor online

Tavlor på nätet och tavlor online

Du får dig säkert en liten tankeställare när du tänker på tavlor online. Varför, det är internetåldern nu? Tavlor online är inge nytt fenomen som det kanske låter, låt mig ta dig tillbaka genom tiden och hur tavlor har funnits via olika nät länge länge.

Tavlor förr i tiden

Förr i tiden fanns det konstringar runt om Europa som förmedlade tavlor. Det gjordes som så att de skrev upp sina tavlor i trycka publikationer där det fick en kort beskrivning om ca 10-15 ord. Denna skickade sedan ut och trycktes i diverse tidningar. På denna tiden var det en stor händelse när antikvarien dök upp med sin vagn och sina föremål. Via listan bokade folk en möjlighet att få köpa en tavla. Så lång innan antikvarien kom till staden hade dennes utsänd hämtat hem en lista på de som var intresserade. När han kom till staden samlades folket och tavlorna presenterades för de möjliga köparna. Där och då blev det budgivning.

Konstauktioner innan nätet

Redan på tidigt åttio och nittiotal hade vi fått till tekniken med videolänk. Det var sällan den användes förutom i väldigt stora företag som hade mäktat med att köpa på sig tekniken. Det fanns dock en ring av herrar som hade osedvanligt mycket pengar och som brukade denna dåtidens tavlor online funktion. I stora hemliga rum pågick konstauktioner runt om i världen. Helt gömda från allmänheten, där tavlor för flera miljoner bytte ägare. Tekniken på den tiden fungerade som så att den som la ett bud ringde in det. För att veta vad som budades på så fanns där en videolänk som visade objektet ut till köparna runt om i världen. Det var den tidens online tavlor.

Konstauktioner på nätet

Därefter flyttades försäljningen av tavlor till nätet. Men det var inte via butiker eller e-butiker som sålde utan det var främst auktionsfirmor som lagt stora pengar på att bli digitala och kunna göra auktionerna online. Där satt folk numera och budade via sin webbläsare. Det skulle dröja ganska många år innan både teknik och fraktlösningar skulle vara ikapp och göra själva jobbet möjligt att sälja tavlor via nätet.

Första tavlan att säljas online

En av de första tavlorna att säljas online var denna elefant tavla av indiskt tema. Den markerade en nya era gällande hur tavlor kom att säljas. Numera går kunden ut på nätet och surfar in på den butik där den vill ha en tavla och helt enkelt köper den. Det är inte heller säkert att vi någonsin kommer se dessa gamla konstauktioner igen vilket kan tyckas vara lite tråkigt med tanke på hur roligt det måste varit att ha ringt in bud.

Comments are closed.
Show Buttons
Hide Buttons